Galenus

Abraze, obrušování, zuby

Abraze

Abraze znamená mechanické narušování povrchu tělesa a odstraňování jeho hmoty v podobě malých částic (odíráním, obrušováním, vzájemným třením). V případě zubů k tomu dochází působením potravy, kdy se postupně obrušují jejich plošky (okluzální abraze). Může to vést až k úplné ztrátě skloviny na okluzi a obnažení dřeně zubu. Vzhledem k nepatrnému pohybu zubů při žvýkání zejména tvrdší potravy dochází i jejich obrušování i v mezizubních prostorech (abraze intersticiální).

Podobné a související pojmy

Abrazivní Brusný, způsobující abrazi. Pod tento pojem se zahrnuje i účinek leptající. Tento fyzikální jev se využívá při čistění zubů, kdy zubní pasta obsahuje vhodné abrazivní látky (nejčastěji koloidní oxid křemičitý), jejichž působením dochází k mechanickému obrušování zubního povlaku.
Abrupce Odtržení, například šlachy od úponu.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.