Galenus

Akné

Acne

Kožní onemocnění charakterizované zánětem mazových žláz. Nejčastěji vzniká u dospívajících (acne vulgaris, acne iuvenilis) vlivem hormonálních změn, působením baktérií nebo jako důsledek určitých vrozených dispozic. Bývá spojeno s výrazným mazotokem. Příznaky jsou od jednoduchých papulopustulí až po rozsáhlejší hnisavé a jizvící projevy. Nejvíce bývá postižen obličej, hrudník a horní část zad. S dospělostí acne většinou ustupuje, v pozdějším věku může vznik případně přetrvávání souviset s používáním nevhodných kosmetických přípravků. S ohledem na výskyt tohoto onemocnění v době dospívání může mít významný doprovodný efekt na psychiku a sociální adaptaci. K léčbě se používají zevní přípravky, jejich účinek je zacílen na ovlivnění mazotoku, na určitou formu desinfekce postižené části kůže (antibiotika, UV ozařování, desinfekce) a na zklidňování zánětlivých procesů.

Spouštěcím faktorem může být zvýšené působení androgenních hormonů, bakterie Propionibacterium acnes nebo také vlivem léků a zevních látek (třeba již zmíněnou kosmetikou, nebo prací v prostředí se zvýšenou koncentrací určitých těkavých chemických látek).

Podobné a související pojmy

acne abscedens těžká forma akné charakterizovaná tvorbou abscesů
acne aestivalis kožní onemocnění připomínající akné, které ale vzniká po intenzivním oslunění při současném spolupůsobení fotoprotektivních či kosmetických přípravků
acne bromica akné vyvolané látkami obsahujícími bróm
acne conglobata závažná forma akné s rozsáhlými splývavými hnisavými projevy včetně abscesů a píštělí
acne cosmetica akné způsobené některými kosmetickými přípravky, obvykle se projeví u lidí s mastnou kůží
acne cystica akné charakterizované tvorbou hlouběji uložených cyst obsahujících maz nebo zrohovatělou hmotu
acne excorieé akné druhotně změněné neodbornými zásahy obvykle prováděnými postiženou osobou. Dochází ke zhoršení projevů, zajizvení a tvorbě krust.
acne indurata akné charakterizované tuhými bolestivými hrboly
acne necrotica   druh chronického hnisavého kožního onemocnění vyskytujícího se na rozhraní kšice a čela případně na hrudníku. Zanícené papulky zanechávají jizvičky.
acne infantum akné nejasného původu na tvářích malých dětí
acne medicamentosa akné způsobené léky, nejčastěji kortikoidy
acne fulminans těžká forma akné s výraznými celkovými zánětlivými příznaky
acne neonatorum akné novorozenců, na jehož vzniku se zřejmě podílejí androgenní hormony matky
acne oleosa akné vyvolané olejovitými látkami
acne papulopustulosa typická forma akné s tvorbou papul a neštoviček
acne picea akné vyvolané dehtem
acne tetrada akné v oblasti sakrální (křížové), axilární (týkající se podpaží), tříselné nebo kšice
acne venenata obecnější označení pro akné způsobené účinkem některých látek jako jsou např. oleje, dehet, sloučeniny chlóru, brómu nebo jódu

Související články

Akné

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.