Galenus

adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát (zkráceně ATP) patří do skupiny adenosinfosfátových koenzymů. Význam ATP spočívá v tom, že se z jeho molekuly mohou přenést různé skupiny a aktivovat tak příslušné sloučeniny pro potřebné reakce. Jedná se o sloučeninu s vysokým potenciálem pro přenos fosfátových skupin.

Adenosintrifosfát

Adenosinfosfátové koenzymy (adenosintrifosfát, adenosindifosfát a adenosinmonofosfát) mají ústřední roli v energetickém metabolismu buňky a umožňují přenos chemické energie získané z rozkladu živin do procesů týkajících se biosyntézy, aktivace, transportu a kontrakce svalů. Adenosinový cyklus (ATP/ADP cyklus) propojuje procesy generující vysokoenergetický fosfát a procesy, které vysokoenergetický fosfát spotřebovávají.

Podobné a související pojmy

Adenosindifosfát Vznikne po odštěpení terminální fosfátové skupiny z ATP.
Adenosinmonofosfát Vznikne po odštěpení pyrofosfátu z ATP.
Cyklický adenosinmonofosfát Působí v buňce spíše jako druhý posel, má regulační funkci.

Související články

Adenosinfosfátové koenzymy - biochemie

Glykolýza - biochemie

Citrátový cyklus - biochemie

Koenzymy - biochemie

Oxidativní fosforylace - biochemie

Termochemické zákony - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.