Galenus

Alanin

Alanin

Tuto aminokyselinu lze formálně považovat za základní pro všechny ostatní aminokyseliny, protože náhradou jednoho nebo dvou vodíků methylové skupiny jinými funkčními skupinami lze získat vzorce jiných aminokyselin (netýká se to glycinu). Chemicky se zařazuje mezi aminokyseliny s nepolárním vedlejším řetězcem.

Alanin

Podobné a související pojmy

x

Související články

Potřeba aminokyselin

Glukoneogeneze - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.