Galenus

Aldoláza

Aldoláza

Enzym uplatňující se v procesu glykolýzy a glukoneogeneze. Zajišťuje rozklad fruktóza-1,6-bisfosfátu za vzniku dvou fosfotrios, které jsou si navzájem svými izomery. Jedná se o enzym, který se nachází v cytoplazmě buňky. Obrázek znázorňuje čtvrtý krok glykolýzy a také šestý a sedmý krok glukoneogeneze.

Tvorba glyceraldehyd-3-fosfátu

Podobné a související pojmy

x

Související články

Glykolýza - biochemie

Glukoneogeneze - biochemie

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.