Galenus

Alkoholismus

Alkoholismus

Alkohol má výrazný účinek na centrální nervový systém. Vyvolává euforii, ale současně porušuje některé funkce. Zhoršuje koordinaci pohybů, zpomaluje reakce a ve vyšších dávkách způsobuje silný útlum. Rozšiřuje cévy a vlivem vazodilatace dochází ke zvýšeným ztrátám tepla přes kůži. Velice dobře a rychle se vstřebává ze zažívacího ústrojí. Požití větší dávky vede k opilosti, pravidelná konzumace alkoholu vede k alkoholismu.

Při nadměrném příjmu alkoholu může dojít až k intoxikaci, kdy může dojít až k poškození mozkových buněk. V závislosti na požitém množství se rozeznávají 4 stádia – excitační, hypnotické, narkotické a asfyktické (při tomto stádiu dochází k selhání dýchání a krevního oběhu s následkem smrti).

Alkoholismus je stav, kdy se člověk stává závislým na konzumaci alkoholu. Závislost výrazně poškozuje zdraví (tělesné i duševní) alkoholika. Dispozice k závislosti na alkoholu je silně individuální. Je však prokázáno, že kombinace dlouhodoběji působícího stresu a konzumace alkoholu v kombinaci s oxidem uhličitým, anebo s cukrem vede k rychlejšímu nástupu závislosti. Proto je konzumace šampaňského nebo sladkých likérů v době psychické zátěže mnohem nebezpečnější, než například pití piva. Odebrání alkoholu vede k abstinenčnímu syndromu. U alkoholiků jsou časté nervové a psychické poruchy, demence, cirhóza jater, žaludeční vředy a postižení sliznice vedoucí až ke krvácení ze zažívacího traktu.

Při náhlém snížení příjmu alkoholu u alkoholika se dostavují alkoholové abstinenční příznaky. Objevuje se pocit neklidu, strach, poruchy spánku, třes prstů, později i optické halucinace, dezorientace v prostoru i v čase a tachykardie.

Podobné a související pojmy

Vazodilatace Rozšíření cév a tím i zvětšení průtoku krve cévami.
Intoxikace Otrava. Může k ní dojít požitím jedovaté látky, vdechnutím, nitrožilním podáním nebo také rozsáhlým vstřebáním přes kůži.
Excitace Vzrušení, podráždění srdeční buňky, nervu apod.
Hypnóza Stav podobný spánku ale uměle navozený jinou osobou. Podstatou je ovlivnitelnost hypnotizovaného.
Narkotický Účinek látky, který vede k celkové anestezii (stav bezvědomí navozený působením určité látky).
Asfyxie Dušení způsobené nedostatkem vzduchu (vztah mezi tepenným pulzem a dýcháním).
Demence Chronický, trvalý úbytek duševních funkcí a schopností.
Tachykardie Zrychlení srdeční frekvence nad 90 úderů za minutu.

Související články

Alkoholová myopatie

Alkoholické poškození jater

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.