Galenus

anafylaktický šok

Anafylaktický šok

Akutní stav vznikající v důsledku přecitlivělosti k některým cizorodým látkám, obvykle vnikajícím do organismu mimo trávicí ústrojí (např. bodnutí hmyzu, injekce). Stejným způsobem, jako u anafylaxe se vyplavují do celého organismu vysoké dávky látek ovlivňujících zejména cévy a průdušky. Proto se anafylaktický šok projevuje velkou dušností, poklesem krevního tlaku s charakterem distribučního šoku.

Příkladem může být podání vyšších a hlavně opakovaných injekčních dávek některých léků, nejznámější případy se týkají penicilínu nebo antiséra. Podobně se chová organismus i při bodnutí hmyzem. Stav vyžaduje okamžitou léčku kortikoidy, kalciem, adrenalinem a zavedení dýchání kyslíku.

Podobný stav může vzniknout v souvislosti s atopií.

Podobné a související pojmy

anafylaktoidní Připomínající anafylaktickou reakci, ale jiného původu.

Související články

Anafylaxe

Alergie na potraviny

Alergická odezva

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.