Galenus

anafylaxe

Anafylaxe

Typ alergie vyznačující se nadměrnou reakcí imunitního systému na cizorodou látku (alergen), na kterou je již v organismu vytvořená protilátka. Vazbou této protilátky na příslušný alergen se vytvoří imunokomplex, který vyvolá uvolnění určitých látek do tělesných tekutin (složky komplementu případně histamin) a následně dochází k poškozování organismu. Vzápětí se objeví typické alergické příznaky.

Označení anafylaxe se používá proto zejména pro případy celkové alergické reakce s postižením několika systémů a rychlým rozvojem. K nejdůležitějším projevům patří spasmy v oblasti dýchacích cest (bronchospasmus, laryngospasmus), trávicího ústrojí (obstrukce, bolesti), změny v oběhovém systému s vazodilatací až šokem.

Příkladem je například bodnutí hmyzem nebo po podání antiséra proti hadímu uštknutí.

Podobné a související pojmy

Anafylatoxin Látka působící vznik anafylaxe s degranulací mastocytů (žírné buňky) nespecificky, jiným mechanismem než za účasti imunoglobulinu E. Podobnou nespecifickou degranulaci může vyvolat podání nevhodných léků, některé potraviny ale také chlad. Podílejí se například na vzniku kopřivky (určitý druh alergie).
Anafylaktoidní Připomínající anafylaktickou reakci, ale jiného původu.
Anafylaktický šok Akutní stav vznikající v důsledku přecitlivělosti k některým cizorodým látkám, obvykle vnikajícím do organismu mimo trávicí ústrojí (např. bodnutí hmyzu, injekce).
Komplement Skupina krevních bílkovin, které se podílejí na některých imunitních a alergických reakcích (ničení baktérií, uvolňování histaminu apod.).
Bronchospasmus Zúžení průdušek (bronchů). Vzniká u astmatu a některých alergií (anafylaktický šok).
Laryngospasmus Křečovité uzavření hrtanu, které vede k nedostatečnému přísunu vzduchu do plic.

Související články

Alergická odezva

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.