Galenus

anémie

Anémie

Chudokrevnost, nedostatek krevního barviva hemoglobinu a červených krvinek. Vede k omezení přenosu kyslíku (anemická, transportní hypoxie). K příznakům patří snížená výkonnost, slabost, hučení v uších, závratě, při těžších anémiích bývá dušnost. Pacient je bledý, může být tachykardie a cirkulace může mít hyperkinetický ráz. Mohou být zvýrazněny ischemické projevy.

V zásadě se dělí na nedostatečnou tvorbu krvinek a na stavy vedoucí k jejich nadměrným ztrátám nebo k jejich předčasnému zániku.

Podobné a související pojmy

Drepanocytóza Srpkovitá anémie.
Anémie aplastická Anémie způsobená útlumem kostní dřeně, která přestává vytvářet nejen červené krvinky, ale i leukocyty a trombocyty. Bývá důsledkem podání některých léků, působením některých látek nebo ozáření. Kromě příznaků anémie trpí postižený sníženou odolností proti infekcím a krvácivými poruchami.
Anémie hemolytická Anémie vyvolaná předčasným a nadměrným zánikem červených krvinek (viz hemolýza). Klasicky bývá ikterus, častá je splenomegalie, retikulocytóza, erytrocyty vykazují morfologické odchylky.
Anémie chronických chorob Anémie provázející řadu nemocí (chronické záněty, nádory aj.). Bývá postižena koncentrace železa, ovšem vazebná kapacita pro železo je snížena a relativní saturace transferinu je snížena. Erytrocyty bývají normální.
Anémie perniciózní Dříve nazývaná zhoubná, je způsobena nedostatkem kobalaminu, zejména při nedostatečné tvorbě vnitřního faktoru v žaludeční sliznici umožňující vstřebávání vitamínu.
Anémie sideroplastická Anémie s výskytem sideroblastů v kostní dřeni při porušeném využití železa ke krvetvorbě.
Anémie sideropenická Anémie způsobená nedostatkem železa.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.