Galenus

angina pectoris

Angina pectoris

Algická forma ischemické choroby srdeční se projevuje bolestí na hrudi (stenokardií), která někdy vyzařuje do ramen nebo čelistí. U klasické (námahové) anginy pectoris je bolest vyvolána fyzickou námahou (rychlá chůze, chůze do schodů, pohlavní styk) či rozrušením, negativní roli hraje chlad. V klidu bolest spontánně během několika minut ustupuje. Ústup bolesti lze urychlit podáním nitroglycerínu. Preventivně se užívají nitráty a blokátory vápníku. Pokud bolest po podání nitroglycerínu neustoupí a trvá déle, než 20 minut, je podezření na infarkt myokardu.

Nestabilní angina pectoris se projevuje vyšší četností záchvatů a jejich horší odpovědí na dosavadní léčbu. Může signalizovat vznik infarktu. V diagnóze se uplatňuje EKG, které však u námahové anginy pectoris bývá většinou v klidu normální, změny se projeví až při zátěži (ergometrie).

Dekubitální angina pectoris se projevuje tak, že stenokardie se dostavují v poloze vleže.

Variantní angina pectoris má odlišný průběh od klasické námahové anginy pectoris. Bolest se často dostavuje v klidu a je způsobena spasmem koronárních cév, po němž může dojít k arytmiím. Na EKG jsou větší změny.

Souvislost s angínou je pouze slovní, jedná se o podobnost názvů s odlišným obsahem. Angina pectoris se vztahuje výhradně k bolesti na hrudi, angína je zánětlivé onemocnění mandlí.

Podobné a související pojmy

algický Bolestivý. Jako algické se označují formy ischemické choroby srdeční, u nichž je vůdčím příznakem bolest.
stenokardie Bolest na hrudi.
angína Akutní zánět krčních mandlí a okolní lymfatické tkáně.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.