Galenus

angioplastika

Angioplastika

Rekonstrukce krevní cévy a její stěny, metoda léčby cévních, zejména tepenných zúžení. Perkutánní transluminální (balónková) angioplastika se provádí zavedením balónkového katétru, kterým se dilatuje zúžená céva. Používá se k léčbě stenóz a uzávěrů tepen.

Podobné a související pojmy

angioskopie Moderní metoda vyšetření cév, umožňuje zobrazení vnitřku cévy.
angiosonografie Moderní metoda vyšetřování cév založená na ultrazvuku. Používá se většinou k vyšetření věnčitých tepen.
PTA nebo také PTCA Perkutánní transluminální angioplastika.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.