Galenus

antifosfolipidový syndrom

Antifosfolipidový syndrom

Antifosfolipidový syndrom je vlastně soubor příznaků spojených s přítomností autoprotilátky proti fosfolipidu kardiolipinu. Projevuje se poruchami krevního srážení (časté trombózy), přičemž dochází k poškozování postižených orgánů. Nápadné bývají časté potraty u žen. Klinické příznaky souvisí s trombózami a emboliemi v různých orgánech.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.