Galenus

Apoplexie, krvácení, mozek, prsty

Apoplexie

Jedná se o krvácení do tkáně, které je vyvoláno předcházejícím jejím mechanickým (může být i chemickým) poškozením. Nejčastěji se mluví o apoplexii v souvislosti s krvácením do mozku (cévní mozková příhoda – CMP, ictus). Dále pak při krvácení na prstech popř. v dlani v souvislosti s Achenbachovým syndromem.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.