Galenus

Arytmie, srdce, poruchy srdeční činnosti

Arytmie

Porucha srdečního rytmu způsobená postižením převodního systému řídícího srdeční činnost. Toto postižení může být vyvoláno ischemií a hypoxií, zánětem, některými léky, iontovými poruchami, působením elektrického proudu, mutací iontových kanálků aj. Význam má i aktivita vegetativního nervstva, anatomické změny myokardu a jeho funkční stav.

Zahrnují celou škálu poruch, od zcela nevýznamných až po život ohrožujících. Jejich projevy z hlediska pacienta mohou být různé – palpitace, pocit občasného vynechání srdce, naprosto nepravidelný tep, slabost, synkopa, v nejtěžším případě bezvědomí s nutností okamžité resuscitace. Nejčastěji se diagnostikuje pomocí EKG.

Podobné a související pojmy

Arytmogenní Vyvolávající nebo způsobující arytmii (může nastat vlivem některých léků, hypoxie, acidóza aj.).
Tachyarytmie Rychlá arytmie.
Bradyarytmie Pomalá arytmie.
Asystolie Stav, při němž na srdci vymizí jakákoliv elektrická a mechanická činnost, resp. kdy vymizí jakákoliv činnost srdečních komor. Dochází k okamžité zástavě krevního oběhu, k bezvědomí a bez okamžité resuscitace k smrti.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.