Galenus

Aseptická nekróza, sterilita, kost, osteonekróza

Aseptická nekróza

Nekróza kostí vznikající bez přítomnosti infekčního zánětu z ne zcela jasných příčin (osteonekróza). V některých případech má vliv opakované přetěžování či mikrotraumata případně poruchy krevního zásobení. Postiženy jsou často konce kostí. Dochází nejprve k zániku kostních buněk, posléze k jejich resorpci a novotvorbě kosti. Onemocnění se objevuje nejčastěji v dětství, častěji bývají postiženi chlapci. Může vzniknout i v důsledku vzduchové embólie, např. u dekompresní nemoci.

Projevuje se bolestivostí, otokem, funkčním omezením v závislosti na místě (lokalizaci). Při nedostatečné léčbě mohou nastat komplikace z důvodu trvalé deformity kloubu.

Podobné a související pojmy

Asepse Naprostá nepřítomnost choroboplodných zárodků, baktérií a jiných mikroorganismů. Nutný předpoklad pro provádění chirurgických a jiných invazivních lékařských zákroků. Dosahuje se sterilizací.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.