Galenus

Asimilace, přeměna látek

Asimilace

Proces přeměny látek získaných ze zevního prostředí (z potravy) na látky tělu vlastní, tj. využití živin. Podmínkou je proces trávení (digesce) živin a jejich vstřebání (absorpce).

V ortopedii se jedná o stav, kdy obratel z určitého úseku páteře má charakter odpovídající úseku sousednímu.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.