Galenus

Asparágová kyselina, asp

Kyselina asparágová

Jedná se o monoaminodikarboxylovou kyselinu, která obsahuje ve svém postranním řetězci další kyselou skupinu snadno odštěpující proton. Odštěpením protonu vzniká další negativní náboj, který uděluje peptidickým řetězcům a bílkovinám důležité elektrochemické vlastnosti. Kyselina asparágová je schopna vázat amonné ionty (čpavek) a významně se tak podílí na mechanismu jejich likvidace v těle. V těle se jako kyselina prakticky nevyskytuje, je téměř vždy přítomna ve formě soli nazývané aspartát. Chemicky se zařazuje mezi kyselé aminokyseliny.

Asparágová kyselina

Podobné a související pojmy

Asparagin Amid kyseliny asparágové. Významná sloučenina v procesu likvidace amonných iontů (čpavku) v těle.

Související články

Potřeba aminokyselin

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.