Galenus

aspartam

Aspartam

Druh umělého (nebo také náhradního) sladidla. Podle nomenklaturního třídění z hlediska potravinářství patří mezi modifikované přírodní látky. Z chemického hlediska se jedná o dipeptid připravený ze dvou běžně se vyskytujících aminokyselin fenylalaninu a kyseliny asparágové. Pro zvýšení stability molekuly je fenylalanin esterifikován. Je 220 až 250x sladší než cukr. Má vysokou hodnotu ADI (40 mg/kg hmotnosti za den), a proto je považován za bezpečné sladidlo.

Podobné a související pojmy

ADI Denní akceptovatelná dávka.

Související články

Aspartam

Aspartam - nejčastější dotazy

Sladidla

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.