Galenus

Aspirace

Aspirace

Nasátí nebo odsátí, také vdechnutí tuhého útvaru (nejčastěji sousta) nebo kapaliny. Proti vdechnutí existuje obranný mechanismus (zástava dýchání při polykání, vzájemná souhra svalů hltanu a hrtanu). Tato obrana je oslabena např. při opilosti, v bezvědomí, při některých nervosvalových chorobách apod.). Aspirace bývá doprovázena kašlem. Nepřítomnost kašle ovšem aspiraci nevylučuje, (např. při utlumení reflexu nebo při nedostatečném vdechnutí případně nedostatečném objemu vzduchu v plících).

Vdechnutí může být závažnou událostí (dušení, pneumonie) záleží i na charakteru aspirovaného tělesa, velikosti a chemickém působení (aspirace kyselé žaludeční šťávy). První pomocí je obvykle úder do zad, dále pak vyšetření ORL, bronchoskopie.

Podobné a související pojmy

Aspirační Související s vdechnutím.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.