Galenus

Astma, srdce, dušnost

Astma srdeční

Těžká noční záchvatová dušnost vznikající u závažné poruchy levé srdeční komory (srdeční selhání), při níž se v plících hromadí krev, kterou levá komora není schopna přečerpat do velkého (tělového) oběhu. Dušnost se zhoršuje vleže, (kdy se krev hromadí v plících), dostavuje se obvykle několik hodin po usnutí. Bývá tíseň, tachypnoe, pocit nedostatku vzduchu. V těžkých formách by mohlo dojít k rozvoji kardiálního plícního edému. Posazením se obtíže zmírňují (ortopnoe), vhodné je proto spát s několika polštáři pod horní polovinou trupu.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.