Galenus

Ataxie, porucha hybnosti

Ataxie

Porucha hybnosti a koordinace pohybů způsobená onemocněním nervového systému (mozečku, zadních provazců) různého původu. Má různé složky vycházející z rozdílných oblastí mozečku.

Paleocerebelární ataxie se projevuje zejména narušením chůze (abázie) a stoje (astázie). Neocerebelární ataxie nesouměrností pohybů a jejich špatnou koordinací, neúměrností a nepřesností (se zavřenýma očima se pacient netrefí na špičku nosu). V důsledku porušené koordinace pohybů je narušena i řeč.

K ataxii vedou různé nemoci mozečku, nádory, demyelinizace, geneticky podmíněné stavy a přechodně i opilost.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.