Galenus

ateroskleróza

Ateroskleróza

Onemocnění tepen, při němž se v jejich stěnách ukládají tukové látky (aterom) a druhotně vápník, čímž je tepna poškozována, ztrácí pružnost a dochází k jejímu postupnému zužování (až obliteraci) s následnou ischemií příslušné části organismu, popř. k její ruptuře či vzniku aneurysmatu (výduť, trvalé vyklenutí stěny tepny nebo srdce).

Nejnápadnější jsou tyto změny na koronárních tepnách srdce, tepnách dolních končetin, mozku a ledvin. Onemocnění vzniká působením řady klinicky patrných rizikových faktorů, k nimž patří zejména vysoká hladina krevních tuků, zvýšený LDL cholesterol při současně nízké hladině HDL cholesterolu, hypertenze, kouření, obezita, cukrovka, zvýšená hladina homocysteinu v krvi, stres, nedostatek pohybu, roli mají zánětové děje a růstové faktory. Pro vývoj komplikací je důležitá stabilita aterosklerotického plátu, jehož ruptura může vést ke vzniku nasedající trombózy a provalení ateromových hmot. K odstranění již existujících zúžení se užívá angioplastika nebo stent.

Podobné a související pojmy

Aterom Tukové usazeniny kašovité konzistence ve stěně tepen charakteristické pro aterosklerózu.
Ateromový plát Projev aterosklerózy na tepně, jejíž průsvit je tak zužován. Provalení ateromového plátu v koronární tepně způsobuje infarkt myokardu.
Aterogeneze Vznik aterosklerózy. Klíčovým faktorem je poškození endotelu.
Aterogenní Podporující vznik a rozvoj aterosklerózy.
Aterektomie Léčebná katetrizační metoda spočívající v odstranění aterosklerotického plátu.
Aterotrombóza Pokročilé stadium aterosklerózy komplikované trombotickými procesy vedoucími k výraznému zužování tepny až jejímu uzávěru.
Arterioskleróza Často synonymum pro aterosklerózu, ale jedná se jen o jednu z jejích forem. Jde o tvrdnutí tepen, přičemž ateroskleróza je hlavní příčinou vzniku arteriosklerózy. Může však být vyvolána i jiným onemocněním.
Ruptura Roztržení, trhlina, prasknutí.

Související články

Ateroskleróza

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.