Galenus

Atopie

Atopie

Druh alergie, při němž je alergická reakce zprostředkována imunoglobulinem E a vyplavením některých látek (např. histaminu) způsobujících zvýšenou propustnost cév, zúžení průdušek, tvorbu otoku aj. Látka způsobující atopii (alergen) vstupuje do organismu zpravidla přirozenou cestou (vdechnutím, požitím) a reakce se někdy může projevovat i na místech vzdálených od místa vstupu alergenu.

Při tomto druhu alergie existují značné vrozené dispozice. K atopickým projevům patří např. atopický ekzém, který se vyskytuje často od dětství, někdy je spojen i s astmatickými potížemi. Má různé formy podle věku, později se lokalizuje v loketních a podkolenních jamkách, okolo zápěstí aj. Jinými projevy atopie jsou alergická rýma (polinóza), některé formy průduškového astmatu, kopřivka, alergie na potraviny, angioedém aj.

Podobné a související pojmy

Alergen Látka vyvolávající alergii.

Související články

Alergická odezva

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.