Galenus

Atrofie, zmenšení, stárnutí, úbytek

Atrofie

Zmenšení normálně vyvinutého orgánu, na němž se podílí úbytek jeho buněk nebo zmenšení jejich velikosti. Může jít o fyziologický proces nebo je atrofie výsledkem patologického děje (nemoci).

V případě fyziologického děje jde například o stárnutí, zmenšení vaječníků a dělohy po přechodu nebo zmenšení brzlíku po pubertě. V případě nemoci může být vyvolána nedostatkem výživy daného orgánu způsobené buď celkovým nedostatkem živin v přijímané potravě nebo nedostatečným prokrvením. Dále k atrofii může dojít z důvodů úbytku svalové hmoty při nehybnosti končetiny, vlivem záření, některých léků (např. ovlivněním činnosti kostní dřeně dojde k úbytku červených krvinek), poruchou nervů apod.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.