Galenus

Augmentace, zvětšení

Augmentace

Zvětšení určité části lidského těla, která nedosahuje požadované velikosti, pomocí vlastní tkáně nebo umělého implantátu.

Augmentace brady se týká prodloužení bradového výběžku pomocí posunu části bradového výběžku dolní čelisti nebo implantací syntetického materiálu.

Augmentace lícních kostí se týká zvýraznění lícních kostí implantací syntetického materiálu (silikonové implantáty nebo kolagenní injekce).

Augmentace prsů je zvětšení prsů pomocí prsních implantátů, které jsou plněné silikonovým gelem, fyziologickým roztokem nebo olejem. Řeší problém hypoplazie prsů nebo jejich mírné ptózy po kojení či zhubnutí. Implantáty se ukládají ve většině případů pod prsní žlázu. U výrazné hypoplazie je vhodnější umístění pod velký prsní sval, čímž se docílí lepšího pokrytí implantátu a tím i lepšího tvaru prsu. Implantáty se většinou zavádí buď z podpažní jamky nebo pod prsem nebo přes prsní dvorec.

Augmentace rtů se provádí pomocí podkožní implantace syntetické hmoty nebo aplikací injekce kolagenu. Klasickou chirurgickou metodou je provedení plastiky spočívající v přetočení červeně rtu na vnější stranu.

Augmentace svalů se týká zvýraznění nebo zvětšení určitých partií těla se svalovým podkladem implantací umělého materiálu (nejčastěji silikonové implantáty). Nejčastěji se provádí v oblasti hyždí a lýtek.

Podobné a související pojmy

Ptóza Pokles, klesnutí. Ptóza prsu je jeho prověšení charakteristické posunem bradavky distálním směrem (umístění na vzdálenější straně) od normální pozice.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.