Galenus

Aura, migréna, epilepsie

Aura

Stav často předcházející záchvatu epilepsie nebo migrény. Smyslové vjemy, které nemají původ v okolí, nýbrž v nervové soustavě nemocného. Může jít o vjemy zrakové (oheň, blesk), sluchové, čichové, z útrob apod.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.