Galenus

Autismus, psychika, komunikace, agrese, sebezraňování

Autismus

Nadměrné a chorobné zaměření k vlastní osobě se ztrátou kontaktu s realitou, s nadměrnou sociální izolací, s výrazným a nerealistickým sněním. Klasicky popsáno při schizofrenii.

V případě dětského autismu (infantilní, Kannerův) se jedná o těžkou psychickou poruchu v raném dětství, při níž je vážně narušeno navazování kontaktů dítěte s okolím, vytváření jeho citových a společenských vztahů. Porucha komunikace, porucha užívání řeči, agrese, může být i sebezraňování. Častější je u chlapců a může přetrvávat až do dospělosti. Inteligence nemusí být narušena.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.