Galenus

Autoantigen, antigen, protilátky, imunita

Autoantigen

Antigen schopný v organismu, jehož je normální součástí, vyvolat tvorbu protilátek a následnou imunitní reakci s možným poškozením příslušných tkání a orgánů, které jsou jeho nositeli nebo producenty.

Autoantigen může vzniknout například působením virové infekce, poškozením tkáně, nádorovým zvratem, oslabením supresorové regulační funkce imunitního systému, vystavením některých tkání (např. spermií, oční čočky) vlastnímu imunitnímu systému, před nímž jsou za normálních okolností izolovány.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.