Galenus

Autogenní trénink, sebeovládání, psychoterapie, autosugesce

Autogenní trénink

Metoda psychoterapie sloužící k dosažení pocitu uvolnění, v němž je člověk přístupný léčebným pokynům a v němž se učí ovládat své psychické i vegetativní funkce. Spočívá v navozování svalové relaxace, pocitů tepla, zklidnění dechu apod., které se spojují s relaxací psychickou.

Provádí se skupinově i individuálně, pacient může autogenní trénink provádět sám i několikrát denně. Je vhodný k léčbě neuróz, psychosomatických onemocnění, může vést k odstranění řady záporných návyků, ke zvýšení sebeovládání, psychické stability apod.

Podobné a související pojmy

Autosugesce Opakování určitých myšlenek či představ s cílem přesvědčit sebe sama o jejich pravdivosti. Sugesce v rámci vlastního vědomí.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.