Galenus

Autolýza, rozpad, rozložení

Autolýza

Poškození a rozložení buněk a tkání těla jejich vlastními enzymy. Tyto enzymy se tvoří v buněčných organelách označovaných jako lyzozomy.

Podobné a související pojmy

Lyzozom Buněčná organela obsahující enzymy, které jsou schopny rozkládat a trávit pohlcený obsah, ale v některých případech rovněž části vlastní buňky.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.