Galenus

Autoregulace

Autoregulace

Vlastní regulace na úrovni samotného orgánu nebo dokonce jen jeho části, nezávislá na regulaci nervovým systémem nebo hormony. Příkladem může být regulace krevního průtoku myokardem na základě hromadění metabolitů nebo regulace tlaku v glomerulu ledviny roztahováním nebo stahováním přívodných a odvodných tepének.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.