Galenus

Azoospermie, spermie, ejakulát, ejakulace

Azoospermie

Nepřítomnost zralých spermií v ejakulátu. Příčinou bývá těžké poškození varlat s chyběním tvorby spermií nebo porucha ejakulace, např. při neprůchodnosti semenných cest (obstrukční azoospermie). Je jednou z příčin neplodnosti muže.

Podobné a související pojmy

Kryptozoospermie Stav, kdy spermie nechybějí úplně, ale jejich počet je malý.
Oligozoospermie Stav, kdy spermie nechybějí úplně, ale jejich počet je malý. Alternativní označení pro kryptozoospermii.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.