Galenus

Bacillus

Bacillus

Rod tyčinkovitých, grampozitivních baktérií, které jsou v přírodě hojně rozšířeny. Vyskytují se především v půdě, jejich klidové stádium (spóry) je schopné přežívat i několik let. Většina druhů je nepatogenních, výjimkou je Bacillus anthracis a Bacillus cereus.

B. anthracis vyvolává antrax. Tato bakterie se poměrně snadno množí a vyšlechtěné virulentní kmeny jsou složkou biologických zbraní. Tyto kmeny tvoří pouzdro, které je chrání před fagocytózou. Tvoří antraxový toxin, který má 3 složky (edematogenní, protektivní a letální), které způsobují patogenitu této bakterie. Bakterie se vyskytuje u býložravců, při zpracování jejich masa se může člověk nakazit. Při infekci vzniká hemoragická nekróza s edémem, klinická forma antraxu závisí na místě vstupu infekce. Při léčbě se používají vysoké dávky penicilínu, tetracyklínu, chloramfenikol a jiná antibiotika. Lze použít i antiantraxové sérum, existuje i možnost očkování.

B. cereus je běžnou půdní baktérií velmi často přítomnou i v potravinách (zejména v rýži). Po jejich požití může dojít k alimentární intoxikaci s průjmy a zvracením vyvolané enterotoxiny. Tyto toxíny může bakterie produkovat již v připravené potravě, pokud bude mít příznivé podmínky k pomnožení (skladování potravy při pokojové teplotě, v lednici se množit nedokáže). V tomto případě se příznaky projeví během 1 až 6 hodin po požití jídla. Pokud je potrava významněji touto bakterií kontaminována, může dojít i k jejímu pomnožení ve střevě a potom se tyto příznaky projeví nejdříve po 8 hodinách po požití kontaminovaného jídla. Spóry této bakterie jsou odolné a vydrží teploty 100°C po dobu asi 20 minut. Vegetativní buňky (produkují toxiny) jsou zabíjeny již při působení teploty nad 65°C po dobu několika minut.

Podobné a související pojmy

Bacil Bakterie rodu Bacillus, také obecný název pro bakterie tvaru tyčky. Laické označení pro choroboplodné zárodky.
Bacilonosičství Stav, kdy jedinec po prodělaném infekčním onemocnění trvale vylučuje choroboplodné zárodky a ohrožuje tak ostatní populaci nákazou.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.