Galenus

Balbuties, koktavost

Balbuties

Funkční porucha řeči, na níž se podílí dědičné a psychické vlivy. Někdy je spojena i s jinými neurotickými příznaky a může se zhoršovat ve vypjatých situacích. Při léčbě je proto důležitá kromě odborné péče (logopedie, foniatrie, psychoterapie) i spolupráce rodiny, zejména u dětí.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.