Galenus

Barrettův jícen, barrettův syndrom

Barrettův syndrom

Jedná se o stav, kdy vlivem dlouhotrvajícího gastroezofageálního refluxu dochází ke změnám na sliznici jícnu. Normální dlaždicový epitel jícnu je postupně nahrazován epitelem cylindrickým, jehož struktura je velice podobná struktuře epitelu žaludku. Nově vytvořený epitel má přechodný charakter (junkční), v konečném stadiu se vytváří specializovaný epitel střevní. O této přeměně zřejmě rozhoduje trvání refluxních příznaků a určité genetické dispozice.

Postupně dochází k vytvoření krvácejícího vředu, případně může vzniknout zhoubný nádor.

Podobné a související pojmy

Barrettův vřed Jícnový vřed, který se objevuje v metaplasticky změněné sliznici při Barrettově syndromu.
Gastroezofageální Týkající se přechodu mezi jícnem a žaludkem. Toto místo má funkci svěrače, které zabraňuje pronikání kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu.
Gastroezofageální reflux Stav, kdy dochází k pronikání kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu s následným jeho poškozením.
Ezofagektomie Chirurgické odstranění jícnu.
Ezofagitida Zánět jícnu nejčastěji vznikající v důsledku zpětného pronikání kyselin ze žaludku do jícnu.
Ezofagoskopie Vyšetření jícnu (endoskopie) umožňující prohlédnutí vnitřku tohoto orgánu.
Reflux Zpětný tok tekutiny.

Související články

Barrettův jícen

Reflux - rejstřík

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.