Galenus

Bazaliom, bazocelulární karcinom

Bazaliom

Nejčastější kožní nádor, postihuje obvykle starší osoby. Obvykle se objevuje v horních partiích těla, může být však kdekoliv. Mívá různý vzhled, nejčastěji jako bělavý lesklý puchýřek. Projevuje se ale také jako nehojící se a šířící se vřed, někdy doprovázený mokváním a hnisáním. Někdy se také objeví jako nehojící se uzlík. Místně může dojít ke značné destrukci kůže a podkožních orgánů (dobře popsané u ucha). Po jeho odstranění bývá prognóza poměrně dobrá.

Podobné a související pojmy

Spinaliom Dlaždicový karcinom vycházející ze škáry. Histologicky napodobuje epidermis.
Spinocelulární karcinom Dlaždicový karcinom vycházející z epitelové tkáně, Může se vyskytovat v kůži (spinaliom), v plicích, v jícnu, na děložním čípku. Někdy se označuje také jako epidermoidní karcinom nebo akantom.

Související články

Bazaliom

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.