Galenus

Benignita, nezhoubnost, bujení

Benignita

Častěji se používá jako označení benigní (nezhoubný). Označuje takové onemocnění nebo jeho průběh, které nevede k těžšímu poškození organismu či k jeho smrti a které má popř. tendenci k vyléčení.

Benigní nádor se vyznačuje omezeným růstem, neprorůstá okolní tkání a zůstává ohraničen (expanzivní růst), nezakládá metastázy, histologicky má obvykle zachovanou strukturu blízkou výchozí tkáni, většinou se však sám nezhojí. Některé benigní nádory nepředstavují prakticky žádné riziko (např. podkožní lipomy), jiné však mohou způsobit vážné obtíže (krvácení do myomů dělohy, tvorba hormonů u některých nádorů endokrinních žláz) nebo jsou nebezpečné svým umístěním (nádory mozku). Některé mohou pacienta ohrozit možným maligním zvratem (adenomy tlustého střeva).

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.