Galenus

Bezoár, žaludek, vyprazdňování

Bezoár

Nahromadění spolknutého, nestravitelného a nepoživatelného materiálu v žaludku. Může způsobovat poruchu jeho vyprazdňování. Vzniká např. u psychicky nemocných osob polykajících nestravitelné předměty, například vlasy (trichobezoár). Nestrávené rostlinné zbytky (fytobezoár) se mohou vyskytovat při poruchách vyprazdňování žaludku (postresekční stavy, diabetická neuropatie aj.). V extrémních případech může dojít k tvorbě bezoáru u těžkých poruch vyprazdňování žaludku s hromaděním nestrávené potravy (gastroparéza při diabetické neuropatii).

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.