Galenus

Bezpečnost zdravotní péče

Bezpečnost zdravotní péče

Stupeň, v němž jsou zdravotnická péče a prostředí prosty nebezpečí poškození pacientů, návštěvníků či zdravotnických pracovníků. Specifickým rysem zdravotní péče je posouzení přijatelnosti rizika jednotlivých diagnostických a terapeutických procesů ve specifických situacích. Bezpečnost zdravotní péče znamená současně stupeň redukce rizika intervence a rizika prostředí, v němž je péče poskytována, pro pacienty a ostatní, včetně poskytovatelů zdravotní péče.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.