Galenus

Bezvědomí, kóma, synkopa

Bezvědomí

Porucha vědomí. Stav, kdy si postižený není vědom okolního dění a na rozdíl od spánku jej není možné z tohoto stavu snadno probrat. Má mnoho příčin, jimž je společné poškození nebo porucha funkce mozku (nedostatek kyslíku v mozku při zástavě krevního oběhu, otravy, úrazy hlavy, některá vnitřní onemocnění epilepsie aj.).

Je-li bezvědomí důsledkem zástavy krevního oběhu, je okamžitě nutné zahájit resuscitaci, neboť mozek bývá po 5 minutách bez kyslíku trvale poškozen. Jsou-li dýchání a činnost srdce zachovány, řídí se další léčba příčinou bezvědomí.

Podobné a související pojmy

Synkopa Krátkodobé bezvědomí, obvykle cévního původu.
Kóma Stav hlubokého bezvědomí.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.