Galenus

Bílkoviny, bílkovina, protein, proteiny

Bílkovina

Vysokomolekulární látka tvořená řetězcem aminokyselin, kterých může být v řetězci až několik tisíc. Bílkoviny mají velký význam ve stavbě organismu i buněk, v metabolismu (enzymy), v obranyschopnosti (protilátky, komplement), v krvi (albumin, hemoglobin, koagulační faktory), v činnosti svalů (aktin, myosin), v transportu látek atd.

Také některé hormony jsou bílkovinné povahy. Bílkoviny se tvoří proteosyntézou, přesné pořadí aminokyselin v řetězci je dáno geneticky a je pro funkci bílkoviny rozhodující. Kromě této primární struktury je důležitá u bílkovin i struktura sekundární, terciární a kvartérní.

Podobné a související pojmy

Protein Odborný název pro bílkovinu.
Proteináza Enzym štěpící řetězec bílkoviny na kratší fragmenty. Tyto enzymy mají obvykle určitou specifitu, tzn., že štěpí určité peptidové vazby (vazba mezi určitými aminokyselinami).

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.