Galenus

Biochemie

Biochemie

Věda studující chemické sloučeniny a děje v živém organismu (strukturu a metabolismus bílkovin, tuků, cukrů, energetiku organismu, syntézu a metabolismus řady dalších látek). Její rozvoj výrazně ovlivnil současnou medicínu, bez biochemie nelze moderní medicínu realizovat.

Podobné a související pojmy

Biochemické vyšetření Součást laboratorního vyšetření, které dává důležité informace o stavu organismu a jeho orgánů. Vyšetřuje se krev, sérum, plasma, moč a další tělesné tekutiny. Stanovuje se obsah látek, jejich přítomnost nebo jejich aktivita.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.