Galenus

Biodegradace, rozklad

Biodegradace

Procesy, které vedou k chemickému rozkladu (popř. posléze i k fyzikálnímu znehodnocení) zejména organických látek (včetně syntetických) působením živých organismů. Tyto procesy mají u některých vysokomolekulárních látek často dvě hlavní fáze – abiotickou (oxidační nebo hydrolytický rozklad) a biotickou (bakteriální procesy).

Podobné a související pojmy

Biodegradabilní Schopný degradace v organismu přirozeným způsobem.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.