Galenus

Biopsie, bioptické vyšetření

Biopsie

Vyšetření (histologické, histochemické, cytologické, molekulárně genetické aj.) vzorku živého lidského orgánu nebo tkáně a odběr této tkáně. Biopsie umožňuje obvykle stanovit či upřesnit diagnózu a rozsah onemocnění, zejména s ohledem na volbu léčebného postupu. Cenné je bioptické vyšetření u onemocnění jater a ledvin, při podezření na nádor apod.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.