Galenus

Bishopovo skóre, těhotenství, porod, porodnictví

Bishopovo skóre

Skóre používané v porodnictví k hodnocení začátku porodu, rizika porodu předčasného a při indukci porodu. Hodnotí se cervix (uložení, délka, konzistence), otevření branky a výška naléhající části.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.