Galenus

Blastocysta, oplodnění, zárodek

Blastocysta

Dutý kulovitý útvar vzniklý koncem 5. dne po oplodnění rozestoupením blastomer. Povrch tvoří ploché až kubické buňky trofoplastu a na embryonálním pólu na ně zevnitř naléhá kompaktní skupina velkých polyedrických buněk embryoblastu. Embryonálním pólem naléhá blastocysta na děložní sliznici a 6.-7. den vývoje začíná zahnízďování (nidace).

Podobné a související pojmy

Blastogeneze V embryologii znamená vývoj zárodku od okamžiku oplodnění do okamžiku prokazatelné činnosti srdce. V hematologii se jedná o transformaci lymfocytů, tj. vznik imunoblastů. V mikrobiologii se jedná o množení organismu pučením.
Blastopatie Poškození zárodku v nejranější fázi vývoje, tj.na samém začátku dělení oplodněného vajíčka. Může způsobit odumření zárodku nebo je příčinou těžkých vývojových vad.
Blastula Časné vývojové stadium lidského zárodkuve formě váčku obsahujícího dutinku.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.