Galenus

Blok, srdce, rytmus

Blok

Porucha srdečního rytmu (arytmie), při níž je v převodním systému srdce zpomaleno nebo úplně zastaveno vedení vzruchu nezbytného ke vniku srdečního stahu. Je způsoben nejčastěji ischemií, zánětem či některými léky a iontovými poruchami.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.