Galenus

Blokátor

Blokátor

Látka nebo faktor schopný zamezit nebo omezit určitý děj. Často se tak označují látky, které brání jiným látkám (stimulátorům) v působení na určitý receptor. Mnohdy skupina určitých léků, jejichž mechanismus působení spočívá v blokování děje (receptoru, enzymu aj.).

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.