Galenus

Bolest, bolestivost

Bolest

Jeden z nejtypičtějších příznaků onemocnění (zánětu, úrazu, nádoru aj.), jehož biologickým smyslem je upozornit na vznikající chorobu. Mechanismus vzniku bolesti není zcela jasný. Uplatňují se některé chemické látky dráždící nervy, které poté vedou podněty do určitých oblastí mozku. Kromě vlastního onemocnění orgánů může být bolest upravována ještě vlivy nervovými.

Místo vnímání bolesti nemusí být vždy totožné s místem postižení. Kruté bolesti po úrazu mohou být příčinou následného šoku.

Podobné a související pojmy

Bolestivost Cílené vyvolání bolesti při vyšetření určitým manévrem.

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.