Galenus

Botallova dučej, céva, plod, aorta, plícnice

Botallova dučej

Krevní céva u plodu, která spojuje plícnici s aortou. U plodu jí protéká krev, která obchází plíce (ty nejsou u plodu funkční, protože plod získává kyslík z matčiny krve v placentě). Po narození se za normálních okolností dučej uzavírá. Její přetrvávání narušuje normální proudění krve a někdy musí být uzavřena chirurgicky.

Podobné a související pojmy

x

Související články

x

Odkazy

Při zpracovávání textů a grafické stránky článků byly využity podklady z odborné literatury a internetu. Převzaté obrázky byly graficky upraveny pro potřeby tohoto webu. Kreslené obrázky podléhají autorským právům. Seznam použité literatury naleznete zde.